გადიდება

TURBOLOCK

საკეტის მართვა ხორციელდება შეუზღუდავად, პლანეტის ნებისმიერი წერტილიდან მობილური ტელეფონის საშუალებით!

შესაძლებელია სასურველ პირს მიაწოდოთ გაღების კოდი, რომელსაც თქვენ ქმნით. კოდი შეიძლება შექმნათ:

ერთჯერადი გაღებისათვის

რამდენიმე წუთით ან რამდენიმე საათით გამოყენებისათვის

რამდენიმე დღით ან რამდენიმე თვით გამოყენებისათვის

რამდენიმე წლით ან უვადო გამოყენებისათვის

შექმნილი კოდი შეგიძლიათ გააუქმოდ ნებისმიერ დროს!